Про журнал

Журнал “Економіка та держава” - наукове фахове видання України з питань економіки (Категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1643)
Спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292.

 

ІНДЕКСАЦІЯ ВИДАННЯ

Index Copernicus (IC) створена в 1999 році в Польщі. Індекс Коперника (IC) являє собою онлайнову базу даних користувачів інформації, в тому числі наукового профілю, а також наукових установ, видань та проектів. База даних має кілька інструментів для оцінки продуктивності, які дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій окремих учених чи наукових установ. На додаток до оцінки продуктивності, індекс Коперника також пропонує традиційні реферування та індексування наукових публікацій.

Google Schola-Вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.

Засновники

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України,

ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`

Свідоцтво КВ № 9144, від 09.09.2004 року

ISSN 2306-6806