Про журнал

Електронний журнал «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б») з питань економіки. Спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 975

Індексація видання

Index Copernicus (IC) створена в 1999 році в Польщі. Індекс Коперника (IC) являє собою онлайнову базу даних користувачів інформації, в тому числі наукового профілю, а також наукових установ, видань та проектів. База даних має кілька інструментів для оцінки продуктивності, які дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій окремих учених чи наукових установ. На додаток до оцінки продуктивності, індекс Коперника також пропонує традиційні реферування та індексування наукових публікацій.

Google Scholar-Вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.

Засновники:

Дніпровський державний аграрно-економічний університет,

ТОВ «ДКС Центр»

Видавець:

ТОВ «ДКС Центр»

Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI.

Періодичність виходу – 12 раз на рiк.

Мови журналу – українська, англійська (змішаними мовами).

ISSN 2307-2105