Про журнал

Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки та державного управління (Категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886). Спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292.

Стара версія сайту доступна за посиланням: http://www.investplan.com.ua/

ІНДЕКСАЦІЯ ВИДАННЯ

Index Copernicus (IC) створена в 1999 році в Польщі. Індекс Коперника (IC) являє собою онлайнову базу даних користувачів інформації, в тому числі наукового профілю, а також наукових установ, видань та проектів. База даних має кілька інструментів для оцінки продуктивності, які дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій окремих учених чи наукових установ. На додаток до оцінки продуктивності, індекс Коперника також пропонує традиційні реферування та індексування наукових публікацій. Інвестиції: практика та досвід на Index Copernicus

Google Scholar-Вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. Інвестиції: практика та досвід на Google Scholar

Засновники

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,

ТОВ `ДКС Центр`

Свідоцтво КВ № 23727-13567ПР від 17.12.2018 року